.:: Trường Tiểu Học Vạn Thạnh - Thành phố Nha Trang::.

Đặc điểm và tình hình Trường Tiểu học Vạn Thạnh

Email In PDF.
 
I – SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ:

1- Đặc điểm tình hình:

- Tên đơn vị: Trường Tiểu học Vạn Thạnh

- Địa điểm trụ sở chính: số 60 đường 2 – 4.

 

- Quá trình thành lập: Trường được thành lập từ 29/9/2003, từ năm học 2003-2004 đến năm học 2006-2007, trường được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến, được giấy khen của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố. 2 năm học liền được công nhận danh hiệu “ Tập thể Lao động Xuất sắc”, được bằng khen của Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân Tỉnh.( Năm học 2007-2008, Năm học 2008 -2009, Năm học 2009-2010, và được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ )

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức:

+ Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 37 người ( Trong đó có Ban giám hiệu: 2; giáo viên: 29; nhân viên: 6)

+ Trình độ chuyên môn : Tất cả đều đạt chuẩn và trên chuẩn; tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên đều có tư tưởng phẩm chất chính trị tốt, trình độ chuyên môn vững vàng.

+ Những đặc điểm chính của trường: Nằm ở trung tâm thành phố, thuộc địa bàn dân cư phần lớn là lao động phổ thông, buôn bán nhỏ, điều kiện kinh tế của phần lớn gia đình học sinh tương đối đầy đủ, bên cạnh đó vẫn còn một số gia đình khó khăn. Cơ sở vật chất của trường tương đối đầy đủ phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của học sinh.

+ Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ:

* Thuận lợi:

Được sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục Nha Trang, Đảng ủy phường Vạn Thạnh và sự hỗ trợ của Ban đại diện cha mẹ học sinh, chi hội khuyến học của trường.

Phần lớn phụ huynh quan tâm đến việc học tập và rèn luyện của con em.

Phần lớn học sinh có tinh thần ham học hỏi, chăm chỉ, chuyên cần.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đoàn kết, nhất trí trong công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

* Khó khăn:

Đa số giáo viên lớn tuổi nên việc phát triển Đảng và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy còn hạn chế.

Trường chưa có đủ số phòng học để thực hiện dạy 2 buổi/ ngày cho tất cả các học sinh.

Không ít phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến việc học tập và rèn luyện của con em.

Trang thiết bị vẫn còn thiếu để giảng dạy theo công nghệ mới.

2- Chức năng, nhiệm vụ: chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Tổ chức quản lý, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giảng dạy, giáo dục, phổ cập giáo dục tiểu học.

- Phổ biến, triển khai các kế hoạch liên quan.

- Kiểm tra, đông đốc, động viên giáo viên và học sinh thực hiện kế hoạch năm học.

- Đề ra kế hoạch và xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ việc dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục.

II – THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1- Báo cáo thành tích:

- 100% số giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học theo quy đinh của trường, của ngành.

- Tổ chức tốt các hoạt đông giáo dục, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh kém theo đúng quy định của ngành ( dạy lồng ghép trong các tiết nội khóa, ngoại khóa, quan hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh để phối hợp trong việc giáo dục con em). Kết quả : Học sinh giỏi: 631/ 864 đạt 73.0 % , học sinh tiên tiến 176 / 864 đạt 20.6 %, học sinh Trung bình 46/ 864 đạt 5.3 %, học sinh yếu còn 11/ 864 đạt 1.3 %

- Luôn vận dụng các biện pháp, giải pháp để cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, phát huy khả năng sáng tạo, chủ động của học sinh trong quá trình tiếp thu kiến thức mới, vận dụng các phương tiện điện tử trong soạn và giảng dạy, dự giờ thăm lớp thường xuyên, rút kinh nghiệm sau mỗi lần dự giờ, tổ chức được 2 chuyên đề cấp trường và 10 chuyên đề cấp tổ bảo đảm các quy chế chuyên môn như soạn giảng, chấm trả bài, kịp thời động viên hoặc uốn nắn các biểu hiện tích cực hoặc chưa tốt của giáo viên và học sinh. Kết quả: Tổ chức được 2 chuyên đề cấp trường và 5 chuyên đề cấp tổ, củng cố phương pháp giảng dạy môn Toán và Tiếng Việt. Soạn giảng 186 tiết giáo án điện tử.

- Tham dự đầy đủ các chuyên đề do phòng giáo dục tổ chức và triển khai cho giáo viên cùng thực hiện.

- Thực hiện đúng, đủ, nghiêm túc kế hoạch phát triển giáo dục, bảo đảm phát triển kế hoạch vững chắc ( duy trì sĩ số, không có học sinh nào bỏ học).

- Trong các hoạt động, nhà trường luôn gắn với thực tiễn và mục tiêu phát triên kinh tế - xã hội của đia phương ( cho học sinh tìm hiểu, chăm sóc các di tích lịch sử của địa phương: Đình Phương Câu, Đình làng Vạn Thạnh, Miếu Bạch Mã): tổ chức đưa học sinh đi chăm sóc các di tích. Phong trào Đội đã được chú trọng, học sinh đã quyên góp được 12 thùng quần áo cho nhân dân bị bão lụt, quyên góp được 1.184 kg giấy vụn, 7500 vỏ lon bia, 1.675.000 tiền ủng hộ cho nhân dân Nhật Bản bị thiên tai.

- Trong trường không có các biểu hiện gian lận, tiêu cực trong kiểm tra, đánh giá cho điểm, xếp loại học sinh ( thực hiện tốt các cuộc vận động “ Hai không” trong giáo dục).

- Hường ứng phong trào xây dưng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”: 100% lớp trang trí lớp với cây xanh, báo tường và sản phẩm của học sinh. Phát huy tinh thần: “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo”, “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”.

- Tham gia hội thi nghi thức do Thành đoàn tổ chức và đã đạt giải Ba.

- Trường được công nhận là “ Cơ quan văn hóa “

2- Kết quả phong trào thi đua năm học 2010 – 2011

- Các thành tích trường đã đạt được trong các phong trào thi đua do các cấp phát động :

+ Đạt giải Khuyến khích cuộc thi ATGT cấp Thành phố

+ Đạt giải Khuyến khích cuộc thi “ Tiếng hát học đường “ cấp Thành phố

+ Đạt giải Khuyến khích cuộc thi “ Phụ trách Sao giỏi “ cấp Thành phố.

+ Tham gia cuộc thi “ Chúng em tham gia giữ gìn trật tự ATGT – Năm 2010 “, đạt 2 giải cá nhân: giải A và giải B ( Khối 4 )

+ Đạt giải Khuyến khích cuộc thi “ Chúng em bảo vệ thiên nhiện và môi trường Khánh Hòa “.

+ Có 3 học sinh tham gia thi Olympic Tiếng Anh Cấp Tỉnh.

3- Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn công tác.

- Thực hiện kịp thời sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo.

- Phối hợp chặc chẽ với các đoàn thể trong nhà trường, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, Đảng ủy phường Vạn Thạnh để tổ chức tốt các hoạt động trong nhà trường.

- Kịp thời triển khai các kế hoạch trong hội đồng sư phạm nhà trường.

- Xây dựng mối đoàn kết nội bộ, phát huy sự chủ động sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Kiểm tra thường xuyên, quản lý chặt chẽ các hoạt động của các thành viên trong nhà trường, động viên, nhắc nhở kịp thời để cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, dân chủ trong trường học, 03 cuộc vận động và 1 phong trào thi đua, thực hành 4 tiết kiệm, chống lãng phí.

* Nguyên nhân: Được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cấp lãnh đạo, cán bộ - giáo viên – nhân viên tự giác phát huy các yếu tố tích cực; giáo viên đoàn kết, nhất trí trong mọi công việc. Được sự hỗ trợ của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.

4- Thực hiện các nhiệm vụ khác:

- 100% giáo viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước.

- Tham gia tốt các hoạt động công đoàn, chăm lo đời sống của cán bộ, nhân viên.

- Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng ( góp ý đảng viên, giới thiệu quần chúng tích cực kết nạp đảng: 1 giáo viên – đã kết nạp được 1 Đảng viên trong năm học).

- Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện: đóng góp quỹ vì người nghèo, vì trẻ thơ, quỹ bão lụt, ủng hộ giáo viên về hưu, thăm hỏi, động viên việc hiếu, hỉ của gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên…

5- Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

- Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được của năm học 2010 – 2011.

- Xây dựng kế hoạch năm học 2011 – 2012 phù hợp với thực tế nhà trường để phát huy sự chủ động sáng tạo của các thành viên trong nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành phát động.

- Phối hợp chặt chẽ các đoàn thể trong nhà trường và các lực lượng xã hội để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

III – CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN:

- Năm học 2006 – 2007:

Danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến theo quyết định số 4030/QĐ-UBND ngày 27/8/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang.

- Năm học 2007 – 2008:

Danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc theo quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 12/9/2008 của Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa.

- Năm học 2008 – 2009:

Danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc theo quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 02/10/2009 của Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa

- Năm học 2009 – 2010 :

Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc theo quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 07/ 10/ 2010 của Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa.

Năm học 2009 – 2010, Thủ tướng tặng bằng khen theo quyết định số 2032/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

-Năm học 2010 – 2011 :

Trường Tiểu học Vạn Thạnh họp bình xét trình Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố các danh hiệu thi đua sau:

Tập thể trường đạt danh hiệu Xuất sắc.

Tổ 4 – 5 đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc – (đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân Tỉnh).

Tổ 1 đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

03 chiến sĩ thi đua cơ sở, 30/37 cán bộ giáo viên nhân viên được công nhận Lao động Tiên tiến, đạt tỉ lệ 81,1%.

Tổ không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước.

Danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến theo quyết định số 5502/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của Chủ tịch UBND Thành phố Nha Trang.

- Cuối năm khọc 2010 -2011, Nhà trường vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ về những thành tích mà nhà trường đã đạt được liên tục trong 5 năm học qua.

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 26 Tháng 4 2012 03:21 )  

dac diem van thanh

Tin nhanh

SKKN

Thời tiết


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay4
mod_vvisit_counterHôm qua11
mod_vvisit_counterTuần này223
mod_vvisit_counterTuần trước257
mod_vvisit_counterTháng này26
mod_vvisit_counterTháng trước1270
mod_vvisit_counterTất cả236154